Avís Legal

El lloc web i el domini canpereni.com corresponen a Teresa Puig Sucarrat, (en endavant Can Pere Ni), amb CIF 40500955W, domicili al Carrer Veïnat Bernegar, 7 de Pals (CP 17256), telèfon 972 63 61 16 i adreça electrònica info@canpereni.com.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Can Pere Ni o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Can Pere Ni presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Can Pere Ni autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Can Pere Ni es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.canpereni.com(framing).

Responsabilitat sobre els continguts
Tot i que Can Pere Ni actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Can Pere Ni manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Can Pere Ni fins a la confirmació expressa d’una reserva o comanda.
Can Pere Ni es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Can Pere Ni no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Utilitzem cookies per millorar la vostra experiència d'usuari. En continuar visitant aquest lloc, acceptes el nostre ús de cookies.

972 63 61 16

info@canpereni.com